Ferro ignique - żelazem i ogniem (ogniem i mieczem); taktyka podboju i palenia ziemi.
Page Designed by Tmaxwell